مبدل ایمیل در CRM مبین

مبدل ایمیل

,
مبدل ایمیل مبدل ایمیل این امکان را می دهد تا صندوق پستی خود را برای اسکن ایمیل های خود و تبدیل آن ها به ورودی های مناسب، پیکربندی نمایید. همچنین باید قوانینی را تعریف نمایید تا مشخص گردد چه اقداماتی باید بر روی ایمیل انجام گردد. ایمیل های شما به طور خودکا…