جزئیات سرویس در CRM مبین

جزئیات سرویس

جزئیات سرویس برای مشاهده جزئیات یک سرویس در صفحه "لیست سرویس ها" با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید. {عکس تب خلاصه در جزئیات سرویس} در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد. در بالا نام سرویس …
لیست سرویس ها در CRM مبین

لیست سرویس ها

لیست سرویس ها در این قسمت با سرویس ها آشنا خواهیم شد. سرویس ها به خدمات پولی یا رایگانی اشاره می کنند که شما به مشتریان خود ارائه می دهید. به طور کلی سرویس ها موارد غیر قابل انباری هستند که به مشتریان ارائه می گردند. سرویس ها دارای زیرمحصول نمی باشند…
افزودن سرویس در CRM مبین

افزودن سرویس

افزودن سرویس برای اضافه کردن یک سرویس جدید در صفحه "لیست سرویس ها" روی دکمه ی "افزودن سرویس" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات سرویس، اطلاعات قیمت گذاری و توضیحات را تکمیل نمایید. جزئیات سرویس در بخش جزئیات سرو…
ماژول ها در CRM مبین

ماژول ها

ماژول ها سیستم از ناحیه های مختلفی تشکیل یافته است که به آنها ماژول می گویند و شامل ابزارهایی هستند که برای فروش، پشتیبانی، بازاریابی، مدیریت پروژه، تقویم و مدیریت فعالیت ها و موارد دیگر لازم است. برای دسترسی به قسمت ماژول ها در سیستم مدیریت…
لسیت تیکت ها در CRM مبین

لیست تیکت ها

لیست تیکت ها در این قسمت با تیکت ها آشنا خواهیم شد. تیکت می تواند برای مشتریانی که موضوعی را گزارش می دهند ایجاد شود. مشتریان می توانند از پورتال مشتری برای گزارش یک مشکل استفاده کنند. از طریق منوی اصلی روی آیتم "پشتیبانی" کلیک کرده و به …
جزئیات تیکت در CRM مبین

جزئیات تیکت

جزئیات تیکت برای مشاهده جزئیات یک تیکت در صفحه "لیست تیکت ها" با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید. {عکس تب خلاصه در جزئیات تیکت} در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد. در بالا عنوان تیکت قر…
افزودن تیکت در CRM مبین

افزودن تیکت

افزودن تیکت برای اضافه کردن یک تیکت جدید در صفحه "لیست تیکت ها" روی دکمه ی "افزودن تیکت" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به اطلاعات تیکت، توضیحات و راه حل تیکت را تکمیل نمایید. اطلاعات تیکت در بخش جزئیات تیکت فیلد های مور…
لیست پرونده های فروش در CRM مبین

لیست پرونده های فروش

لیست پرونده های فروش در این قسمت با پرونده های فروش آشنا خواهیم شد. پرونده های فروش در واقع یک بایگانی از اطلاعات کالاهای فروخته شده و ارسال شده به مشتری است. هر پرونده شامل مشخصات کالاست که شامل شماره کالا، شماره سریال، تاریخ فروش و نام …
افزودن پرونده فروش در CRM مبین

افزودن پرونده فروش

افزودن پرونده فروش برای اضافه کردن یک پرونده فروش جدید در صفحه "لیست پرونده های فروش" روی دکمه ی "افزودن پرونده فروش" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات پرونده فروش و توضیحات را تکمیل نمایید. جزئیات پرونده فروش در بخش ج…