ماژول ها در CRM مبین

ماژول ها

ماژول ها سیستم از ناحیه های مختلفی تشکیل یافته است که به آنها ماژول می گویند و شامل ابزارهایی هستند که برای فروش، پشتیبانی، بازاریابی، مدیریت پروژه، تقویم و مدیریت فعالیت ها و موارد دیگر لازم است. برای دسترسی به قسمت ماژول ها در سیستم مدیریت…
شماره گذاری ماژول

شماره گذاری ماژول

سفارشی سازی شماره گذاری ماژول هر رکورد در یک ماژول دارای شماره منحصر فردی است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین، برای هر ماژول شماره گذاری پیش فرض مربوط به آن را ارائه می دهد. می توانید شماره گذاری رکورد ها را بر اساس نیاز های کاریتان تغییر…
شماره گذاری ماژول

فیلد ها و چیدمان آنها در ماژول

سفارشی سازی فیلد ها و چیدمان ماژول سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین مجموعه ای از فیلد های پیش فرض را ارائه می دهد. می توانید فیلد های سفارشی جدید را نیز اضافه نمایید. همچنین می توانید فیلد ها را دوباره مرتب کرده و مشخصات فیلد ها را ویرا…