دنبال کردن در CRM مبین

دنبال کردن

دنبال کردن دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد. برای دنبال کردن یک رکورد روش های زیر وجود دارد: در صفحه لی…
بارگذاری فایل ها در CRM مبین

بارگذاری فایل

بارگذاری فایل ها یکی از راه های وارد کردن اطلاعات به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین بارگذاری آنها توسط فایل است. فرمت بارگذاری قایل در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین "CSV" می باشد. همچنین فرمت های "VCF" در ماژول مخاطبین و "ICS" در ماژول …
ایجاد لیست در CRM مبین

ایجاد لیست

ایجاد لیست همانطور که می دانید فیلترینگ برای جداسازی رکوردهای دلخواه و نگهداری آنها در یک دسته ی جدا بکار می رود. برای مثال شما می توانید به سرعت رکوردهایی که از بعضی جهات به هم مرتبط هستند را در یک لیست جمع آوری کرده و به یک فرد یا تیم فروش ارجاع…