شرایط و ضوابط در CRM مبین

شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط در این قسمت می توانید شرایط و ضوابط موجودی شرکت خود را در قالب متن تعریف نمایید که به صورت خودکار در ماژول های موجودی مانند پیش فاکتور، فاکتور، سفارشات فروش و سفارشات خرید نمایش داده می شود. {عکس صفحه شرایط و ضوابط} این کار به…
مدیریت مالیات

مدیریت مالیات

مدیریت مالیات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین به شما امکان مدیریت مالیات محلی و بین المللی را از طریق مدیریت مالیان می دهد. مالیات هزینه ای است که توسط دولت در رابطه با محصول، درآمد و فعالیت جمع آوری می شود. پس از اینکه میزان مالیات ر…