همگام سازی مخاطبین گوگل و رویداد های تقویم با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین

گوگل

گوگل اگر از جیمیل برای مدیریت عملیات فروش درون سازمان خود استفاده می نمایید، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین یک روش بی نظیر برای همگام سازی ساده و موثر مخاطبین و رویداد های تقویم ارائه می دهد. ابزار های مورد استفاده برای فرآیند فروش اغلب در ب…