لیست پرونده های فروش در CRM مبین

لیست پرونده های فروش

لیست پرونده های فروش در این قسمت با پرونده های فروش آشنا خواهیم شد. پرونده های فروش در واقع یک بایگانی از اطلاعات کالاهای فروخته شده و ارسال شده به مشتری است. هر پرونده شامل مشخصات کالاست که شامل شماره کالا، شماره سریال، تاریخ فروش و نام …
افزودن پرونده فروش در CRM مبین

افزودن پرونده فروش

افزودن پرونده فروش برای اضافه کردن یک پرونده فروش جدید در صفحه "لیست پرونده های فروش" روی دکمه ی "افزودن پرونده فروش" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات پرونده فروش و توضیحات را تکمیل نمایید. جزئیات پرونده فروش در بخش ج…
لیست پرونده های فروش در CRM مبین

جزئیات پرونده فروش

جزئیات پرونده فروش برای مشاهده جزئیات یک پرونده فروش در صفحه "لیست پرونده های فروش" با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید. {عکس تب خلاصه در جزئیات پرونده فروش} در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می …