آموزش لیست سفارش های فروش در نرم افزار CRM مبین

لیست سفارش های فروش

لیست سفارش های فروش در این قسمت با سفارش های فروش آشنا خواهیم شد. سفارش فروش یک برگه ی داخلی است که بعد از دریافت یک سفارش خرید از طرف مشتری توسط شرکت صادر می شود. در واقع سفارش فروش یک مرحله بالاتر از پیش فروش و نزدیکتر به فروش است. ی…
آموزش افزودن سفارش فروش در نرم افزار CRM مبین

افزودن سفارش فروش

افزودن سفارش فروش برای اضافه کردن یک سفارش فروش جدید در صفحه "لیست سفارش های فروش" روی دکمه ی "افزودن سفارش فروش" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات سفارش فروش، اطلاعات فاکتور دوره ای، اطلاعات آدرس، شرایط و ضوابط،…
آموزش جزئیات لیست سفارش فروش در نرم افزار CRM مبین

جزئیات سفارش فروش

جزئیات سفارش فروش برای مشاهده جزئیات یک سفارش فروش در صفحه "لیست سفارش های فروش" با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید. {عکس تب خلاصه در جزئیات سفارش فروش} در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد. در بالا نا…