لیست قرارداد های خدمات در CRM مبین

لیست قرارداد های خدمات

لیست قرارداد های خدمات در این قسمت با قرارداد های خدمات آشنا خواهیم شد. قرارداد خدمات توافقی بین شما و مشتریان شماست که بر طبق آن شما در یک مدت زمان محدود خدماتی را به آن ها ارائه می دهید. به بیانی دیگر قرارداد خدمات توافقی است بین شما …
افزودن قرارداد خدمات در CRM مبین

افزودن قرارداد خدمات

افزودن قرارداد خدمات برای اضافه کردن یک قرارداد خدمات جدید در صفحه "لیست قرارداد های خدمات" روی دکمه ی "افزودن قرارداد خدمات" کلیک می نماییم. در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات قرارداد خدمات را تکمیل نمایید. جزئیات قرارداد خدمات …
جزئیات قرارداد خدمات در CRM مبین

جزئیات قرارداد خدمات

جزئیات قرارداد خدمات برای مشاهده جزئیات یک قرارداد خدمات در صفحه "لیست قرارداد های خدمات" با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید. {عکس تب خلاصه در جزئیات قرارداد خدمات} در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاه…