تاریخچه اتوماسیون اداری

تاریخچه اتوماسیون اداری

تاریخچه اتوماسیون اداری یکی از مباحث جذاب شروع کار با اتوماسیون اداری می باشد. در این مقاله از وب سایت ایده پردازان نوین به این موضوع می پردازیم. در سال های اخیر کلید اصلی بقای سازمان‌ ها وجود اتوماسیون اداری در سازمان می باشد و برای ادا…
نقش اتوماسیون اداری در کاهش مفاسد اداری

نقش اتوماسیون اداری در کاهش مفاسد اداری

وقتی در سازمانی کارها درست انجام نشود و نظارت کافی بر روند انجام مراحل اداری نباشد، در بیشتر موارد به مرور زمان فساد اداری پیش می آید و انبوهی از خلاف های مالی ایجاد شده و نارضایتی مراجعان را به دنبال دارد. در این مقاله آکادمی ایده پرداز…
تاثیر استفاده از اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان سازمان

افزایش بهره وری در سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری

در این مقاله از آکادمی ایده پردازان نوین به بررسی تاثیر استفاده از اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان سازمان می پردازیم و به نکاتی که باعث افزایش بهره وری در سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری (Office Automation) می شود اشاره می کنیم. ات…
کاهش هزینه های سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری

کاهش هزینه های سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری

در این مقاله از آکادمی ایده پردازان نوین به بررسی کاهش هزینه های سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری می پردازیم. در واقع می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه هزینه های سازمان را کاهش دهیم؟ یکی از اهداف اتوماسیون اداری (Office Automati…
تاثیر اتوماسیون اداری در بهبود تصمیم گیری مدیران

تاثیر اتوماسیون اداری در بهبود تصمیم گیری مدیران

در این مقاله از آکادمی ایده پردازان نوین به تاثیر اتوماسیون اداری در بهبود تصمیم گیری مدیران می پردازیم. سیستم اتوماسیون اداری یا Office Automation نرم افزاری است که منجر به کاهش هزینه ها در سازمان می گردد. در این سیستم، کاغد و دوباره کاری ها…
مزایای اتوماسیون اداری تحت وب

مزایای اتوماسیون اداری تحت وب

در این مقاله از آکادمی ایده پردازان نوین به بررسی تحت وب بودن اتوماسیون اداری می پردازیم و برخی از مزایای آن را بیان می کنیم. اطلاعات برای مدیران یک منبع اصلی و با ارزش است و به همین دلیل نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب به عنوان سیستم جها…
مزایای اتوماسیون اداری

با مزایای اتوماسیون اداری آشنا شوید

در این مقاله از آکادمی ایده پردازان نوین به این موضوع می پردازیم که مزایای اتوماسیون اداری چیست ؟ نرم افزار اتوماسیون اداری در بیشتر شرکت ها بر اساس مشاهدات و بررسی‌های آماری، بسیار ناچیز و کارشناسی نشده استفاده می گردد. اما باید در نظر …