افزودن پرونده فروش

برای اضافه کردن یک پرونده فروش جدید در صفحه “لیست پرونده های فروش” روی دکمه ی “افزودن پرونده فروش” کلیک می نماییم.

در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات پرونده فروش و توضیحات را تکمیل نمایید.

جزئیات پرونده فروش

در بخش جزئیات پرونده فروش فیلد های مورد نیاز را تکمیل نمایید.

توضیحات تکمیلی این بخش:

اگر نام فاکتور را انتخاب نمایید پس از ذخیره، این پرونده ی فروش به قسمت پرونده های فروش فاکتور مربوطه لینک خواهد شد. همچنین اگر با توجه به نام مشتری، به سازمان مربوطه و با انتخاب مخاطب به شخص انتخابی در لیست مخاطبین لینک خواهد شد.

{عکس جزئیات پرونده فروش}

توضیحات

در بخش توضیحات، می توان اطلاعات بیشتری در مورد پرونده فروش وارد کرد.

{عکس توضیحات}

پس از وارد کردن اطلاعات روی دکمه ی “ذخیره” کلیک نمایید.

پس از ذخیره اطلاعات وارد شده، صفحه جزئیات پرونده فروش نمایش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر به آموزش “جزئیات پرونده فروش” مراجعه نمایید.