رول ها

در قسمت رول ها می توانید ترتیب نقش های کاربران را تغییر دهید.

{عکس صفحه رول ها}

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین نقش هایی مانند مدیر عامل و مدیر فروش را به طور پیش فرض فراهم می نماید.

شما نیز می توانید برای کارکنان خود نقش هایی مانند مدیر فروش و مهندس پشتیبانی و … اعطا نمایید.

موقعیت کاربر در سلسله مراتب تصمیم می گیرد که کدام سوابق دسترسی به آن را داشته باشد.

اگر ماوس را بر روی یک نقش نگه دارید، آیکن های برای افزودن رول به عنوان زیرمجموعه رول مورد نظر و برای حذف ظاهر می شوند که می توانید این عملیات را انجام دهید. همچنین می توانید با کشیدن و رها کردن سطح رول ها را تغییر دهید.

ایجاد رول:

با کلیک روی آیکن صفحه ایجاد رول باز می شود.

موارد خواسته شده را وارد نمایید. همچنین سطوح دسترسی را برای این موارد ویرایش کنید.

{عکس صفحه ایجاد رول}