تاریخچه ورود

از این قسمت می توانید زمان ورود و خروج کاربران به سیستم را مشاهده نمایید.

همچنین می توانید آدرس IP کاربر از مکانی که وارد سیستم شده است را ببینید.

{عکس صفحه تاریخچه ورود}

برای مشاهده تاریخچه ورود کاربر، در بالای صفحه کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید تا اطلاعات در جدول نمایش داده شود.

در جدول این صفحه نام کاربری کاربران را مشاهده می نمایید. آدرس آی پی کاربر در مقابل آن قرار دارد. ستون های “زمان ورود به سیستم” و “زمان خروج از سیستم” نیز وجود دارند.

همچنین آخرین وضعیت کاربر که یکی از موارد “ورود به سیستم” و “خروج به سیستم” است نیز نمایش داده شده است.