افزودن پروژه

برای اضافه کردن یک محصول جدید در صفحه “لیست پروزه ها” روی دکمه ی “افزودن پروژه” کلیک می نماییم.

در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات محصول، اطلاعات قیمت گذاری، اطلاعات انبار، اطلاعات تصویر محصول و توضیحات را تکمیل نمایید.

جزئیات محصول

در بخش جزئیات محصول فیلد های مورد نیاز را تکمیل نمایید.

توضیحات تکمیلی این بخش:

نام محصول: یک نام برای محصول وارد می کنیم.

محصول فعال است: با انتخاب این چک باکس محصول فعال شده و در منوی انتخاب محصول پیش فاکتور، سفارشات و فاکتور ها در دسترس قرار می گیرد.

کد اختصاصی محصول (بارکد): در این قسمت یک کد سفارشی به محصول تخصیص می دهیم که همان کد شناسایی محصول در سیستم انبار داری می باشد.. این کد می تواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد.

تاریخ شروع فروش ها: تاریخ شروع فروش برای این محصول را معین می کنیم.

تولید کننده: در این فیلد نام تولید کننده محصول را انتخاب می کنیم.

دسته بندی محصول: انتخاب می کنیم محصول مورد نظر در کدام دسته بندی قرار دارد.

تاریخ شروع پشتیبانی: تاریخ شروع پشتیبانی برای این محصول را معین می کنیم.

تاریخ اتمام فروش ها: تاریخ اتمام فروش برای این محصول را معین می کنیم.

تاریخ انقضا پشتیبانی: تاریخ پایان پشتیبانی برای این محصول را معین می کنیم.

نام تامین کننده: در این فیلد نام تامین کننده محصول مورد نظر را وارد می کنیم. در این قسمت اگر تامین کننده مورد نظرتان را نتوانستید در جستجو پیدا کنید می توانید آن را به صورت سریع ایجاد کنید.

وبسایت: اگر محصول دارای سایتی می باشد آن را وارد کنید.

بارکد تامین کننده: این کد را تامین کننده به محصول مورد نظر اختصاص می دهد.

بارکد تولید کننده: این کد را تولید کننده به محصول مورد نظر اختصاص می دهد.

برگه محصول: این قسمت نام اطلاعات شناسنامه ای محصول در یک سیستم خارجی است که می تواند شماره یا url باشد.

شماره سریال: این فیلد شماره سریال محصول می باشد که در صورت وجود وارد کنید.

کد سرفصل حساب: کد حساب در سیستم حسابداری شرکت

{عکس جزئیات محصول}

اطلاعات قیمت گذاری

در بخش اطلاعات قیمت گذاری فیلد های زیر وجود دارند.

قیمت واحد: در این قسمت برای هر محصول یک قیمت واحد در نظر گرفته می شود.

تمامی قیمت های محصولات براساس واحد پولی اختصاص یافته به کاربر ثبت کننده اطلاعات محصول، در سیستم وارد می شود. در صورت تنظیم سایر واحد های پولی توسط مدیر سیستم، کاربر با کلیلک روی گزینه “واحد های پولی بیشتر>>” از امکان قیمت گذاری محصولات بر اساس سایر ارز های ثبت شده در سیستم نیز برخوردار خواهد شد. برای ثبت واحد پولی در سیستم، از منوی تنظیمات به تنظیمات CRM مراجعه کنید. در منو تنظیمات، پیکربندی را انتخاب کرده و روی واحد های پولی کلیک نمایید. در صفحه جدید می توانید واحد پولی جدیدی به سیستم اضافه نمایید.

پورسانت: می توانید برای محصول پورسانت فروش در نظر بگیرید و مقدار آن را بر حسب درصد مشخص نمایید.

کاربران می توانند مالیات ها را به صورت درصد وارد و بر روی قیمت محصولات اعمال نمایند. در این بلوک تنها مالیات های تعریف شده توسط مدیر سیستم به نمایش در می آیند و در صورت لزوم کاربر تنها می تواند مقدار مالیات تعیین شده را تغییر دهد و نه نوع آن را. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش و مالیات بر خدمات، گزینه های پیشفرض سیستم هستند و کاربر می تواند در صورت وجود تیک هر کدام را زده و مقدار مالیات را بر حسب درصد وارد نماید.

برای تعریف مالیات از منوی تنظیمات به تنظیمات CRM مراجعه کنید. در منو تنظیمات، موجودی را انتخاب کرده و روی مدیریت مالیات کلیک نمایید. در این صفحه می توانید مالیات جدید را تعریف نمایید. این کار توسط مدیر سیستم انجام می گیرد.

هزینه خرید:

نرم افزار ویتایگر شما را در کنترل موجودی انبارتان یاری می نماید.

{عکس اطلاعات قیمت گذاری}

اطلاعات انبار

در بخش اطلاعات انبار فیلد های زیر وجود دارند.

واحد استفاده: در این قسمت واحد شمارش محصول را وارد می کنیم.

تعداد/واحد: در این فیلد تعداد کالا در واحد شمارش را معین می کنیم.

تعداد موجودی انبار: این قسمت تعداد محصول موجود در انبار بر حسب واحد استفاده را مشخص می کند.

سطح سفارش مجدد: در این فیلد حداقل تعداد محصول که باید در  انبار باشد را وارد کنید. در صورتی که نرم افزار ویتایگر در طول انجام فرآیند فروش تشخیص دهد که مقدار واقعی موجودی به حداقل مقدار نزدیک شده است، فرد مسئول را با ارسال ایمیل در جریان موضوع قرار می دهد.

رسیدگی کننده: در هنگام ثبت محصول، وظیفه ی نگه داری از اطلاعات و مدیریت موجودی به یک فرد مسئول واگذار می شود که می تواند کاربر و یا گروه کاری باشد. با این کار سیستم به طور خودکار به هنگام فروش محصول یا رسیدن سطح موجودی به نقطه ی بحرانی، فرد مسئول را مطلع می سازد.

تعداد مورد نیاز: این فیلد تعداد مورد تقاضا برای این کالا را معین می کند.

{عکس اطلاعات انبار}

اطلاعات تصویر محصول

در بخش اطلاعات تصویر محصول، کاربر می تواند حداکثر ۶ تصویر برای محصول مورد نظر بارگذاری کند. این تصاویر باید در فرمت jpg ، gif یا png باشد. در انتخاب تصاویر دقت کند تا حجم آنها کم باشد تا بارگذاری صفحه سریع تر انجام شود. در صورتی که کاربر بیش از یک تصویر بارگذاری نماید این تصویر به صورت اسلاید در نمایه اطلاعات به نمایش در خواهد آمد.

{اطلاعات تصویر محصول}

توضیحات

در بخش توضیحات، می توان اطلاعات بیشتری در مورد محصول وارد کرد. این اطلاعات در خروجی pdf گرفته شده از پیش فاکتور، فاکتور و سفارشات نیز موجود خواهد بود.

{عکس توضیحات}

پس از وارد کردن اطلاعات روی دکمه ی “ذخیره” کلیک نمایید.

پس از ذخیره اطلاعات وارد شده، صفحه جزئیات محصول نمایش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر به آموزش “جزئیات پروژه” مراجعه نمایید.