افزودن سازمان

برای اضافه کردن یک مخاطب جدید در صفحه “لیست سازمان ها” روی دکمه ی “افزودن سازمان” کلیک می نماییم.

در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به اطلاعات سازمان، اطلاعات آدرس و توضیحات را تکمیل نمایید.

اطلاعات سازمان

در بخش اطلاعات سازمان فیلد های مورد نیاز را تکمیل نمایید.

توضیحات تکمیلی این بخش:

اگر سازمان ما عضوی از یا زیر مجموعه ای از یک سازمان موجود باشد، آن را وارد می نماییم و یا توسط علامت + در کنار کادر از طریق ایجاد سریع آن را ایجاد می نماییم.

می توانید تعداد کارکنان سازمان را مشخص نمایید و همچنین برای سازمان نام تجاری وارد نمایید.

اگر می خواهید برای سازمان مورد نظر ایمیلی ارسال نشود، گزینه “عدم ارسال ایمیل ” را تیک بزنید.

در فیلد “مالکیت” مشخص نمایید که مالک سازمان چه کسی است.

همچنین از منو بازشونده “صنعت” انتخاب نمایید سازمان در کدام حوزه کاری فعالیت می نماید.

{عکس اطلاعات سازمان}

اطلاعات آدرس

در این قسمت نیز اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

می توانید دو نوع آدرس را برای سازمان وارد نمایید. آدرس خود سازمان و آدرسی که می خواهید محصولات برای آن ارسال شود.

{عکس اطلاعات آدرس}

توضیحات

در بخش توضیحات، می توان اطلاعات بیشتری در مورد سازمان وارد کرد.

{عکس توضیحات}

پس از وارد کردن اطلاعات روی دکمه ی “ذخیره” کلیک نمایید.

پس از ذخیره اطلاعات وارد شده، صفحه جزئیات سازمان نمایش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر به آموزش “جزئیات سازمان” مراجعه نمایید.