دنبال کردن

دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

برای دنبال کردن یک رکورد روش های زیر وجود دارد:

  • در صفحه لیست مازول، روی هر رکورد با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال کنید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید.

{عکس رکورد در صفحه لیست ماژول که دارای آیکن دنبال کردن می باشد}

  • در صفحه جزئیات رکورد، در بالای صفحه دکمه “دنبال کردن” وجود دارد که می توانید با کلیک روی آن رکورد مورد نظر را دنبال نمایید.

{عکس ردیف بالا در صفحه جزئیات ماژول که دارای دکمهدنبال کردن می باشد}