گروه های کاری

تعریف و ایجاد ساختار گروه های کاری در اتوماسیون اداری مبین را می توان تقریباً مشابه با ایجاد چارت سازمانی دانست، که البته تفاوت هایی نیز وجود دارد.

ایجاد ساختار گروه های کاری برای ارسال نامه در قالب سلسله مراتب سازمانی الزامی می باشد. در بحث کاربران گروه کاری نیز می توانید کاربران مجاز برای یک گروه را مشخص نمایید.

در منوی اصلی روی گزینه ی اتوماسیون اداری کلیک کرده و سپس از طریق تعاریف پایهبر روی آیتم گروه های کاری کلیک کنید،

(لازم به ذکر است،افرادی به این آیتم دسترسی خواهند داشت که قبلا توسط مدیر سیستم مجوز مربوطه به آنها اختصاص داده شده باشد.)

گروه های کاری
در اینجا لیست گروه های کاری موجود را میبینید.

برای اضافه کردن یک گروه کاری جدید در نوار ابزار روی گزینه ی افزودن کلیک کنید.

یک پنجره برای ورود اطلاعات زیر گروه کاری جدید باز خواهد شد.

از طریق لیست انتخابی سرگروه را انتخاب کنید.سپس در کادر مربوطه نام زیر گروه کاری را وارد نمایید.

با زدن دکمهی ذخیره مشاهده خواهید کرد که زیر گروه کاری جدید به لیست اضافه شده است.

گروه های کاری
عملیات حذف:

برای حذف یک یا چند گروه کاری ابتدا آنها را به وسیله ی چک باکس انتخاب کرده و سپس با زدن دکمه ی حذف، سیستم گروه های کاری مورد نظر را در صورتیکه هیچ کاربری برای آنها تعریف نشده باشد حذف خواهد کرد.

گروه های کاری

عملیات ویرایش:

برای ویرایش یک گروه کاری در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی ویرایش کلیک و سپس تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و در انتها بر روی دکمه ی ذخیره کلیک کنید.
گروه های کاری
مشاهده جزئیات:

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد یک گروه کاری در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی جزئیات کلیک کرده و می توانید جزئیات را در پنجره باز شده مشاهده کنید.
گروه های کاری

در این بخش نیز گزینه های بازیابی، خروجی Excell، چاپ، خروجی CSV، کپی و همچنین امکان جستجو در نوار ابزار در اختیار شما می باشد که در بخش آموزش امکانات عمومی سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.

گروه های کاری

فیلم آموزشی گروه های کاری