مخاطبین سازمان

در ثبت نامههای وارده و صادره باید مشخص نمایید که نامه از کدام سازمان خارجی یا به کدامیک می باشد، در نتیجه ابتدا بایستی سازمان های مخاطب را در سیستم تعریف نمایید.

برای این منظور در منوی اصلی روی گزینه ی اتوماسیون اداری کلیک کرده و سپس از طریق تعاریف پایه برروی آیتم مخاطبین سازمان کلیک کنید،

(لازم به ذکر است،افرادی به این آیتم دسترسی خواهند داشت که قبلا توسط مدیر سیستم مجوز مربوطه به آنها اختصاص داده شده باشد)

مخاطبین سازمان

در عکس فوق لیست مخاطبین سازمان را می بینید.

برای اضافه کردن یک مخاطب در نوار ابزار روی گزینه ی افزودن کلیک کنید. یک پنجره برای ورود اطلاعات مخاطب جدید باز خواهد شد.

ابتدا از لیست انتخابی نام گروه را انتخاب کرده و سپس در کادر مربوطه نام مخاطب را وارد نمایید.

وارد کردن سایر موارد اختیاری می باشد. هر زمان که جزئیات دیگری در دسترستان قرار گرفت می توانید از طریق عملیات ویرایش اطلاعات شخص یا سازمان مورد نظر را تکمیل نمایید.

با زدن دکمه ی ذخیره مشاهده خواهید کرد که مخاطب مورد نظر و جزئیات مربوط به آن به لیست اضافه شده است.

مخاطبین سازمان

عملیات حذف:

برای حذف یک یا چند مخاطب ابتدا آنها را به وسیلهی چک باکس انتخاب کرده و سپس با زدن دکمه ی حذف، سیستم در صورتیکه هیچ نامه ی صادره و واردهای برای آن مخاطب وجود نداشته باشد آن را حذف خواهد کرد.

مخاطبین سازمان

عملیات ویرایش:

برای ویرایش یک مخاطب در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی ویرایش کلیک و سپس تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و در انتها بر روی دکمه ی ذخیره کلیک کنید.

مخاطبین سازمانمخاطبین سازمان
مشاهده جزئیات:

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد یک مخاطب در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی جزئیات کلیک کرده و می توانید جزئیات را در پنجره باز شده مشاهده کنید.

مخاطبین سازمانمخاطبین سازمان

در این بخش نیز گزینه های بازیابی، خروجی Excell، چاپ، خروجی CSV، کپی و همچنین امکان جستجو در نوار ابزار در اختیار شما می باشد که در بخش آموزش امکانات عمومی سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.

مخاطبین سازمان

فیلم آموزشی مخاطبین سازمان