گروه های مخاطب سازمان

در ثبت نامه های وارده و صادره بایستی مخاطب موردنظر خارج از سازمان را مشخص نمایید.

برای سهولت جستجو در بین مخاطبین باید آنها را داخل گروه هایی دسته بندی کنید و این گروه ها در این قسمت ایجاد خواهند شد.

در منوی اصلی روی گزینه ی اتوماسیون اداری کلیک کرده و سپس از طریق تعاریف پایه بر روی آیتم گروه های مخاطب سازمان کلیک کنید،

(لازم به ذکر است، افرادی به این آیتم دسترسی خواهند داشت که قبلا توسط مدیر سیستم مجوز مربوطه به آنها اختصاص داده شده باشد)

گروه های مخاطب سازمان
در اینجا لیست گروه های مخاطب سازمان را می بینید.برای اضافه کردن یک گروه مخاطبین جدید در نوار ابزار روی گزینه ی افزودن کلیک کنید.

یک پنجره برای ورود اطلاعات گروه مخاطبین جدید باز خواهد شد.

در کادر مربوطه نام گروه مخاطبین را وارد نمایید و اگر شرح خاصی مد نظر است آن را نیز در کادر مربوطه وارد کنید.

با زدن دکمه ی ذخیره مشاهده می کنید که گروه مخاطبین مورد نظر به لیست اضافه شده است.

گروه های مخاطب سازمان
عملیات حذف:

برای حذف یک یا چند گروه مخاطبین ابتدا آنها را به وسیله ی چک باکس انتخاب کرده و سپس با زدن دکمه ی حذف،سیستم گروه های مورد نظر را در صورتیکه هیچ مخاطبی برای آنها تعریف نشده باشد حذف خواهد کرد.

گروه های مخاطب سازمان
عملیات ویرایش:

برای ویرایش یک گروه کاری در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی ویرایش کلیک و سپس تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و در انتها بر روی دکمه ی ذخیره کلیک کنید.

گروه های مخاطب سازمانگروه های مخاطب سازمان

مشاهده جزئیات:

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد یک گروه مخاطبین در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی جزئیات کلیک کرده و میتوانید جزئیات را در پنجره باز شده مشاهده کنید.

گروه های مخاطب سازمانگروه های مخاطب سازمان
در این بخش نیز گزینه های بازیابی، خروجی Excell، چاپ، خروجی CSV، کپی و همچنین امکان جستجو در نوار ابزار در اختیار شما می باشد که در بخش آموزش امکانات عمومی سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.

گروه های مخاطب سازمان

فیلم آموزشی گروه های مخاطب سازمان