پیگیری نامه ها

در اینجا چند سوال مطرح می شود:

چطور می توانیم از وضعیت نامه ای که ارسال کردهایم با خبر شویم؟

آیا نامه ی ارسالی ما توسط گیرنده دریافت شده است؟

آیا گیرنده ی نامه پس از دریافت، آن را مشاهده کرده است؟

چه اقدامی یا اقداماتی روی آن صورت گرفته است؟

بازه ی زمانی بین مشاهده و اقدام گیرنده که به آن رسوب نامه می گوییم چقدر بوده است؟

برای این منظور در منوی اصلی روی گزینه ی اتوماسیون اداری کلیک کرده و سپس بر روی آیتم پیگیری نامه ها کلیک کنید.

پیگیری نامه ها

در اینجا لیست نامه های ارسالی خود را می بینید.

پیگیری نامه ها

جدول پیش رویمان تمامی اطلاعات مربوط به نامه های ما را در بر دارد.

کد رهگیری، شماره ی نامه، تاریخ نامه، نوع ارسال،مخاطب یا همان گیرنده ی نامه، شرح، تاریخ ارسال و در کنار آن تاریخ دریافت توسط گیرنده، تاریخ مشاهده توسط گیرنده، تاریخ و شرح اقدام و همچنین رسوب نامه را نشان می دهد.

پیگیری نامه ها

در مورد نوع ارسال باید به این نکته اشاره کنیم که می تواند گیرنده ی اصلی، ارجاع، ارجاع محرمانه، رونوشت و یا رونوشت محرمانه باشد.

گیرنده ی اصلی به حالتی گفته می شود که شما خود نامه ای را نوشته و به گیرندگان ارسال کرده اید.

پیگیری نامه ها

برای مشاهده ی کامل یک نامه بر روی شماره نامه ی آن کلیک کرده و بدینوسیله وارد صفحه مشاهده نامه خواهید شد.

پیگیری نامه ها

در این بخش نیز گزینه های بازیابی، خروجی Excel، چاپ، خروجی CSV، کپی و همچنین امکان جستجو در نوار ابزار در اختیار شما می باشد که در بخش آموزش امکانات عمومی سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.

پیگیری نامه ها

فیلم آموزشی پیگیری نامه ها