طبقه بندی نامه

در هنگام تنظیم نامه باید طبقه ی نامه را مشخص نمایید.

این مورد نشان دهندهی درجه ی طبقه بندی و سطح دسترسی افراد به نامه می باشد و در تمام سازمان مشترک است.

برای این منظور در منوی اصلی روی گزینه ی اتوماسیون اداری کلیک کرده و سپس از طریق تعاریف پایه بر روی آیتم طبقه بندی نامه کلیک کنید،

(لازم به ذکر است،افرادی به این آیتم دسترسی خواهند داشت که قبلا توسط مدیر سیستم مجوز مربوطه به آنها اختصاص داده شده باشد)

طبقه بندی نامه
در اینجا لیست طبقه بندی نامه ها را می بینید.

برای اضافه کردن یک طبقه بندی جدید در نوار ابزار روی گزینه ی افزودن کلیک می کنیم.

یک پنجره برای ورود اطلاعات طبقه بندی جدید باز خواهد شد.

در کادر مربوطه عنوان طبقه بندی جدید را وارد نمایید.

با زدن دکمه ی ذخیره مشاهده می کنید که سمت مورد نظر به لیست اضافه شده است.

طبقه بندی نامه
عملیات حذف:

برای حذف یک یا چند طبقه بندی نامه ابتدا آنها را به وسیله ی چک باکس انتخاب کرده و سپس با زدن دکمه ی حذف،سیستم طبقه بندی های مورد نظر را در صورتیکه در هیچ یک از نامه های ایجاد شده در شرکت استفاده نشده باشد حذف خواهد کرد.

طبقه بندی نامه

عملیات ویرایش:

برای ویرایش یک طبقه بندی نامه در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی ویرایش کلیک و سپس تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و در انتها بر روی دکمه ی ذخیره کلیک کنید.

طبقه بندی نامه
مشاهده جزئیات:
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد یک طبقه بندی نامه در ردیف مربوط به آن روی گزینه ی جزئیات کلیک کرده و می توانید جزئیات را در پنجره ی باز شده مشاهده کنید.

طبقه بندی نامهطبقه بندی نامه

در این بخش نیز گزینه های بازیابی، خروجی Excell،چاپ،خروجی CSV، کپی و همچنین امکان جستجو در نوار ابزار در اختیار شما می باشد که در بخش آموزش امکانات عمومی سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.

طبقه بندی نامه

فیلم آموزشی طبقه بندی نامه